Continuïteit van je software en systemen

Voor je (online) groeiende organisatie gaat het om continuïteit en je zult moeten doorontwikkelen om de beschikbaarheid van je software en systemen te kunnen garanderen voor je klanten en medewerkers. Hoe je dat doet? In dit hoofdstuk geven we onze kijk op de continuïteit van je software en systemen.

Omarm DevOps

Voor de continuïteit van je IT is het van belang dat ontwikkelaars en beheerders samenwerken. DevOps heet dat, van Development en Operations. Nog mooier is het als je ontwikkelaars zelf ook de DevOps engineers zijn voor beheer en doorontwikkeling.


Als je applicaties ontwikkelt en beheert, kun je als developer in je code al rekening houden met alle beheer-facetten. Je benut systemen efficiënter, maakt ze veiliger en je kunt vooraf al anticiperen op dingen die fout kunnen gaan.


Schrijf Agile code

Agile werken is niet een kunstje dat je leert, het is een way of (work)life dat zelfs in je code gaat zitten. Met Agile code ga je er al bij de ontwikkeling van software vanuit dat wat je maakt ook wijzigt, iterative development genoemd. Daardoor zet je systemen en structuren flexibel op om handig en vlot in te spelen op verandering van wensen en uitbreidingen. Continuïteit garanderen is een stuk makkelijker als het ondersteund wordt door iteratieve engineering.

Werk aan continuous improvement

Als je software maakt die zo flexibel is geschreven dat het Agile is en je continu kunt verbeteren, dan kom je in een flow van Continuous Development, Delivery en Integration.


Drie grote voordelen van :


  • Geen wachttijd; je kunt op elk moment en op elk individueel feature-niveau testen, accepteren en releasen.
  • Minder complexiteit en risico’s door die individuele releases.
  • Je ontvangt sneller data en feedback van testers en gebruikers, die je eerder op je backlog kunt toepassen.
This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Behoud door permanent onderhoud

Ontwikkeling en beheer gaan hand in hand zodat je bij de komst van nieuwe apparaten, verandering van technologie, vervanging van systemen en het ontstaan van nieuwe wensen snel kunt schakelen en je technologie up to date houdt. Realtime inzicht in de performance – in de breedste zin van het woord – van de applicatie is dan uiteraard wel een vereiste.

Deel projectkennis zo breed mogelijk

Bij digitale producten die permanent in ontwikkeling zijn, doen je mensen veel kennis en ervaring op. Om ook de continuïteit van die kennis te waarborgen, is kennisdeling tussen mensen, teams en afdelingen essentieel. Neem je nieuwe mensen aan (vergeet je freelancers niet), geef ze dan de vrijheid om zich het product helemaal eigen te maken en hun ervaringen te delen.


Budgetteer verandering

Doorontwikkeling, onderhoud en beheer brengen kosten met zich mee die nooit in een enkel projectbudget zijn te vatten. Daarom is er budget nodig dat projectoverstijgend is en eveneens gericht is op verandering en speelruimte. Een goede strategie voor je online business valt of staat met een degelijk en nauwkeurig budget dat voor alle stakeholders inzichtelijk is.

RETRO


Gebruik de Scrum-methodiek om in refinement-sessies, sprint reviews en retrospectives project kennis te delen. Bij Enrise doen we dat zelfs met onze klanten, zodat ook zij weten waar wij mee bezig zijn en meer begrip krijgen voor de oplossingen die we aandragen.

Van leverancier naar partner

Samengevat is continuïteit van software en systemen afhankelijk van het vermogen om adequaat in te kunnen spelen op veranderingen. Kies een partner met een team van mensen die betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van je product. Zij overzien samen met jou (en eventuele inhouse teams) het volledige landschap en bewaken ontwikkeling en processen. Je hebt een partij nodig die van ontwikkeling tot beheer met je meedenkt, adviseert, tegengas biedt en zich 100% medeverantwoordelijk voelt voor het succes van jouw product.

Wat is jouw ‘next step’?